CUSTOMER'S HELP
X

Send

Bắt đầu một hành trình mới


Trách nhiệm với cộng đồng xuyên suốt chuỗi giá trị


Phúc lợi người lao động

Các sản phẩm của Vietluxe sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp được nâng tầm bởi bàn tay khéo léo vượt trội của những nghệ nhân Việt Nam. Vietluxe luôn ghi nhận sự phát triển kỹ năng và năng lực chuyên môn của mỗi người thợ, khuyễn khích sự đa dạng và bình đẳng, cải thiện các yếu tố hành vi, phát triển tiềm năng và sự sáng tạo của mỗi cá nhân một cách đầy đủ và chuyên nghiệp. Với những giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam, Vietluxe đón nhận những tiêu chuẩn quốc tế làm tôn chỉ hoạt động
Phát triển nguồn cung bền vững

 Việc bảo vệ và bình ổn giá tại các khu sản xuất tại địa phương là một phần sứ mệnh của Vietluxe. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển bền vững dọc theo toàn bộ vùng cung ứng sản xuất với mục đích: • Tăng cường mối quan hệ đã được tạo dựng qua thời gian với cộng đồng cũng như các khu sản xuất nhằm mang đến các sản phẩm chất lượng cao với độ chế tác tinh xảo, góp phần quảng bá hình ảnh doanh nghiệp đia phương lên tầm thế giới • Hỗ trợ sự sáng tạo, nghiên cứu và phát triển về kỹ thuật cũng nguyên liệu. Với sự nỗ lực tập trung và tinh thần làm việc cầu toàn cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và các nguyên tắc mang tính bền vững, tại Vietluxe việc kiểm toán các nhà cung cấp được thực hiện định kỳ hàng năm .
Môi Trường

Vietluxe tin rằng cam kết hành động chống biến đổi khí hậu không chỉ là điều cần thiết để bảo vệ môi trường mà còn để đảm bảo khả năng cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi phát triển một dự án thân thiện với môi trường được thiết kế để giảm dần những tác động của công ty đối với hệ sinh thái. 

Dự án vị môi trường của Vietluxes bao gồm

 • Việc tiết kiệm năng lượng tại tất cả các cơ sở hạ tầng của Vietluxe
 • Tối ưu hóa việc phân phối và vận chuyển
 • Sử dụng giấy và bao bì có nguồn gốc từ các khu bảo tồn đạt chứng nhận phát triển bền vững (FSC)
 • Giảm bớt lượng chất thải và rác tại tất cả các cơ sở hạ tầng
 • Chú tâm đến việc sử dụng và quản lý hóa chất
 • Phát triển các loại vật liệu sáng tạo thân thiện với môi trường
 • Tìm nguồn cung ứng bền vững và nguyên liệu với nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng – thể hiện rõ sự tôn trọng và mong muốn gìn giữ thiên nhiên và môi trường sống, sự đa dạng sinh học, phúc lợi động vật và cộng đồng.
 Đạo đức và chiến lược

Trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội là một trong những giá trị cốt lõi của Vietluxe định hình bản sắc của công ty. Giá trị bền vững là một trong những trọng tâm được phản ánh qua mọi quyết định điều hành cũng như trên mọi dòng sản phẩm, với mục tiêu về xã hội, môi trường, đạo đức, nhân quyền và quyền lợi người tiêu dùng là nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Mô hình kinh doanh của Vietluxe được thiết kế để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, được sản xuất tại Việt Nam với ý thức và trách nhiệm. Mọi cá nhân tại Vietluxe cùng chung tay cam kết nâng cao nhận thức cũng như xây dựng nền văn hóa bản sắc với ý thức và trách nhiệm trong hệ thống công ty - nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác thương mại và tài chính, cộng đồng địa phương, các tổ chức, hiệp hội thương mại, công đoàn - với việc áp dụng Cam Kết Nghĩa Vụ Với Môi Trường Và Xã Hội dựa trên nền tảng:

 • Đạo đức kinh doanh
 • Tôn trọng quyền con người
 • Tôn trọng quyền của người lao động và cơ hội bình đẳng
 • Tôn trọng và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động
 • Tôn trọng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
 • Tôn trọng sự đa dạng (văn hóa, giới tính, người khuyết tật)
 • Xúc tiến hợp tác và đoàn kết
 • Gìn giữ và bảo vệ môi trường cũng như đa dạng sinh học

Hợp tác công bằng với các nhà cung cấp Do đó, Vietluxe cam kết thực hiện Hệ Thống Quản Lý Trách Nhiệm Xã Hội Và Môi Trường với những tiêu chí dựa trên sự tuân thủ pháp luật và còn cao hơn nữa. Chính sách bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn, điều khoản và thủ tục quốc tế nghiêm ngặt nhất để thực hiện hiệu quả, giám sát và cải tiến liên tục các nguyên tắc trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội(CSR), từ nội bộ cho đến các chuỗi cung ứng Cơ hội việc làm.